Views Navigation

Event Views Navigation

This Month

Latest Past Events

Tervis ja heaolu abistaja enda südames: väravahoidjate vaimne tervis ja toimetulek 

Pärnumaa Arenduskeskus koostöös Pärnu Depressiooniga Toimetuleku Võrgustikuga pakub võimalust väravahoidjatel osaleda praktilisel seminar-koosviibimisel: Tervis ja heaolu abistaja enda südames: väravahoidjate vaimne tervis ja toimetulek. Väravahoidjatel on võimalus pühendada aega oma emotsionaalse tervise analüüsimisele, kasutades juhendatud eneseanalüüsi ja refleksiooni, toetatud vestlusi ning individuaalset aja nautimist. Osalejad loovad isikliku enesehooldus visiooni ning toetava tegevusvaka järmiseks aastaks, mis aitab ennetada läbipõlemist ning paremini luua ja säilitada tervist. Kavandatud tulemused: Seminari lõpus on osalejad paremini võimelised Hindama enese emotsionaalset ja vaimset tervist ja heaolu,  Looma isiklikku enesehooldus visiooni, Kirjeldama praktilisi toetavaid tegevusi isikliku visiooni elluviimiseks (sh aja planeerimine, prioritiseerimine ning otsuste tegemine),  Kirjeldama enda ainulaadseid [...]

Pärnu Depressiooniga toimetuleku võrgustikutöö grupi kohtumine

Eesmärk: depressiooni ennetamine depressiooni ravi parandamine ja suitsiidi käitumise ennetamine organiseerida vähemalt 15 erinevat sündmust koolitada vähemalt 100 väravahoidjat (koolitusel osalejad peavad täitma spetsiaalselt arendatud küsimustiku, mis on siis tõestuseks)enne projekti lõppu luua MTÜ ja 2024 aastal ette projekti lõppu valmistada ja esitada projektitaotlused MTÜ edasiseks finantseerimiseks  Tegevused, millega liikmed saavad panustada:  panus ideedele (nt üritused, mida arutada võrgustiku kohtumistel)olemasolevate ürituste tuvastamine (nt kus saaksime kaasa lüüa)tagasiside andmine (nt materjalide arendamine, ürituste korraldamine)liikmed on võrgustiku saadikud turundamine, kogukondade kaasamine ning informeerimine (nt studium, e-kool. (harno kaudu))eest vedada erinevad suuremad valdkondi/sihtgruppe/töögrupp (nt noored, eakad), luua (v lasta orgaaniliselt kujuneda) maatrikssüsteem - igal sihtgrupil oma vastutaja, [...]

Koolitus Pärnumaa ilu töötajatele

Depressioon võib tabada igaüht: praktiline seminar tervisest, heaolust ja depressiooniga toimetulekust Seminari lõpuks oskavad osalejad paremini kirjeldada: depressiooni tunnusmärke, põhjuseid ja erinevaid tasemeid levinumaid väärarusaamasid depressiooni ja suitsiidikäitumise kohta  suitsiidikäitumise riskifaktoreid ning ennetusstrateegiaid  kust ja millal abi küsida/saada, sh erinevad eneseabi meetodid 

Go to Top