Depressiooniga toimetuleku Võrgustik Pärnus

on koostöövõrgustik kelle eesmärkideks on depressiooniravi parandamine ja suitsiidikäitumise ennetamine piirkonnas.
Depressiooniga Toimetuleku Võrgustik Pärnus rakendab EAAD-Best kogukonnapõhist mudelit.
EAAD-Best üldine eesmärk on parandada depressiooniga patsientide ravi ja ennetada suitsiidikäitumist Euroopas.
1) kandes üle EAAD (European Alliance Against Depression) kogukonnapõhise 4-tasandilise sekkumismudeli uutesse Euroopa piirkondadesse ja riikidesse ning
2) edendades depressiooniga patsientidele mõeldud veebipõhise eneseabiprogrammi IFightDepression® kasutuselevõttu.
4-TASANDILINE SEKKUMISMUDEL:
1. TASAND: Esmatasandi tervishoid ja vaimse tervise teenused
2. TASAND: Lai avalikkus
3. TASAND: Patsiendid, kõrge riskiga grupid ja nende lähedased
4. TASAND: Väravahoidjad ja teised huvigrupid
Neljatasandiline sekkumismudel nimetati WHO aruandes ja Euroopa Komisjoni Vaimse tervise rohelises raamatus enesetappude ennetamise Parima tava sekkumisprogrammiks. Seda edendab kogu maailmas EAAD ning samal ajal on seda rakendatud Euroopas ja väljaspool Euroopat enam kui 120 piirkonnas 15 riigis.
Koostöö 10 tipporganisatsiooniga 10 Euroopa riigist
EAAD-Besti koordineerib EAADi koordineerimiskeskus (juhataja: prof. Dr Ulrich Hegerl), mis asub Frankfurt am Maini Goethe ülikooli Psühhiaatria, psühhosomaatika ja psühhoteraapia osakonnas. Nn rakendusriikides (Bulgaaria, Eesti, Kreeka, Itaalia ja Poola) viiakse EAADi neljatasandiline sekkumistegevus esmakordselt läbi näidispiirkondades ja edastatakse hiljem täiendavatesse piirkondadesse. Nn laienemisriikides (Ungari, Iirimaa ja Hispaania) on neljatasandiline sekkumiskontseptsioon näidispiirkondades juba rakendust leidnud. Eesmärk on need sekkumistegevused laiendada vastava riigi uutesse piirkondadesse. Üheskoos edendavad ja koordineerivad nii rakendus- kui ka laienemisriigid tööriista iFightDepression® ja veebisaidi üleriigilist rakendamist.
Eestis on koordineerijaks Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia instituut (ERSI)
Projektijuht Pärnus
Lenne Lillepuu
lenne@depressioonigatoimetulek.ee

iFightDepression eneseabiprogramm

iFightDepression on veebipõhine juhendatud eneseabiprogramm kerge ja mõõduka depressiooniga inimestele.

Eneseabiprogramm on loodud toetudes olemasolevatele teadusuuringutele, parimatele praktikatele ning kasutajate ja ekspertide vahel tekkinud üksmeelele. Eneseabiprogrammi saab kasutada tasuta ning selle eesmärk on aidata depressiooni haigestunud inimesel oma sümptomitega toime tulla.

LIITU PROGRAMMIGA
0
Riigis
0
Piirkonnas
0
Organisatsiooniga koostöö
0
Euroopa riigis
SAA ABI

Eneseabi Ressursid


Vaimse tervise edendamiseks on erinevaid viise. Õpi, kuidas ennast aidata ja oma depressiooniga toime tulla.
Loe eneseabi kohta ja testi ennast.

SAA ABI