Mis on iFD?

IFightDepression (iFD) on veebipõhine juhendatud eneseabiprogramm kerge ja mõõduka depressiooniga inimestele. Eneseabiprogramm on loodud toetudes olemasolevatele teadusuuringutele, parimatele praktikatele ning kasutajate ja ekspertide vahel tekkinud üksmeelele. Eneseabiprogrammi saab kasutada tasuta ning selle eesmärk on aidata depressiooni haigestunud inimesel oma sümptomitega toime tulla. Seeläbi toetatakse inimese tervenemise protsessi, pakkudes tuge ja juhendamist ka vastava koolituse läbinud perearstilt või vaimse tervise spetsialistilt. Eneseabiprogramm baseerub kognitiiv-käitumusliku teraapia (KKT) elementidel, mis on tõenduspõhiselt efektiivne meetod depressiooni ravis.

iFightDepression eneseabiprogramm koosneb informatiivsetest moodulitest, mille fookuses on igapäevase aktiivsuse tõstmine, kahjulike mõtlemismustrite märkamine ja muutmine, meeleolu jälgimine, tervislike magamisharjumuste ja elustiili kujundamine. Moodulitega seonduvad töölehed ja harjutused julgustavad kasutajaid õpitut harjutama ja kinnistama ning aitavad iseennast paremini tundma õppida. Eneseabiprogramm on kättesaadav järgmistes keeltes: inglise, saksa, hispaania, eesti, hollandi, ungari, bulgaaria ja hetkel on käimas programmi tõlkimine ka ukraina keelde.

Et iFightDepression on juhendatud eneseabiprogramm, on vastava koolituse läbinud perearstid ja vaimse tervise spetsialistid need, kes inimese programmi suunavad ja programmi kasutamist toetavad. Eneseabiprogramm ja sellega seonduv koolitusprogramm tervisespetsialistidele on välja töötatud projekti PREDI-NU(Depressiooni ennetamine ja teadlikkuse tõstmine võrgustikutöö kaudu) raames, mis lõppes 31. augustil 2014. Peale projekti lõppu kuulub iFightDepression eneseabiprogramm EAAD-le (Euroopa alianss depressiooni vastu) kes arendas välja veebipõhise versiooni. EAAD-Best projekti raames (2021-2024) alustatakse programmi rakendamist Eestis.

Juhendajateks on perearstid, psühhiaatrid, psühholoogid, psühhoterapeudid, kes ravivad depressiooni.

 
iFD programm on lisatööriist mis võimaldab läbi viia kognitiiv-käitumisteraapiat veebi teel.
SAA ABI

Eestis koordineerib programmi rakendamist Depressiooniga Toimetuleku Võrgustik Pärnus.

Kui soovid hakata juhendajaks või programmi kasutajana läbida, palun võta ühendust ifd@depressioonigatoimetulek.ee

SAA ABI