Teave kogukonna professionaalidele

Väravahoidjad on inimesed, kes ameti või sotsiaalse positsiooni tõttu puutuvad kokku paljude inimestega.

Anname teadmisi, kuidas tunda ära depressiooni ning suitsiidikäitumist ning kuidas inimest, kes võib olla näiteks klient, õpilane, koostööpartner sel puhul aidata.

  • teeme sisekoolitusi või teeme loengu muu koolitusprogrammi raames.
  • korraldame seminare valdkonna spetsialistidele
  • flaiereid, brozüürid jm infomaterjalid jagamiseks

 

Koolituste ning infomaterjalide tellimiseks, palun võtke ühendust info@depressioonigatoimetulek.ee

Info sündmustest ilmub “sündmused” alla.

Liitu meiega ka Facebookis!

Lehekülg täiendamisel!

Ajakirjanikele

Keskmiselt haigestub elu jooksul depressiooni üks naine neljast ning üks mees kaheksast. Depressioon omakorda viitab suurenenud enesevigastamise- ja suitsiidiriskile.

Depressioon on ravitav ning see võib tabada igaüht.

Mõned inimesed võivad kogeda suitsiidimõtteid kord või kaks elu jooksul, põhjustatuna mõnest personaalsest või eksistentsiaalsest kriisist. Siiski on 80-90%-l suitsiidi sooritanutest diagnoositud mõni vaimse tervise häire, peaasjalikult depressioon. Inimesed võivad tunda end jõuetu ja stressis olevana üsna pikalt, kuid suitsidaalne kriis on tavaliselt lühiajaline meeleseisund.

Suitsiidimõtetest või –plaanidest rääkimist tuleb alati tõsiselt võtta. Asjakohase emotsionaalse ja meditsiinilise abi pakkumine aitab inimesel suitsidaalsest kriisist välja tulla.

Õpetajale

Nooruk on üleminekueas, liikudes lapsepõlvest täiskasvanuikka. Noorukit võib näha seismas ristteel, kus toimub identiteedi konstrueerimine, autonoomia otsimine, uute kogemuste otsimine ja muu selline, mis kõik võivad kaasa tuua uusi riske ja kaotusi. Võttes arvesse aju küpsemise ja sotsiaalsete väljakutsete konteksti, on arusaadav, et vaimse tervise häired (sealhulgas depressioon) hakkavad sagenema just noorukieas. Depressioon on levimuse, raskuse ja suitsiidiriski poolest äärmiselt tõsine haigus.

Kool on oluline koht vaimse tervise probleemide märkamiseks ja suuremate probleemide ärahoidmiseks. On loomulik, et õpetaja hakkab kahtlustama, et midagi on korrast ära, kui õpilase käitumine ja õppeedukus järsult halvemuse poole muutub. Kahjuks võidakse neid muutusi tõlgendada millegi muuna, mistõttu võib oluline sekkumise võimalus kasutamata jääda.

LOE LISAKS

Vaimulikkonna liige

Vaimulikkonna liikmed mängivad kogukonnas olulist rolli ja nad on unikaalses positsioonis pakkumaks lohutust ja nõustamist neile, kellel elus on keerulised hetked.

Depressiooni esineb sageli: keskmiselt haigestub elu jooksul depressiooni üks naine neljast ning üks mees kaheksast. Inimene võib haigestuda depressiooni tänu raskele kaotusele, traumale või ta on olnud varajaste kogemuste või bioloogiliste faktorite tõttu juba pikemat aega depressioonile vastuvõtlik. See sektsioon pakub rohkem informatsiooni usu ja depressiooni vaheliste suhete kohta, samuti depressiooni sümptomite ja selle kohta, mida Sina vaimulikkonna liikmena saad teha inimese jaoks, kes on haigestunud depressiooni või väljendab suitsidaalseid mõtteid või suitsidaalset käitumist.

Politseile

Politseiametnikud on depressiivsete ja suitsidaalsete inimestega sageli kontaktis, eriti kolme kuu jooksul enne suitsiidi. Suitsidaalse käitumisega kokkupuutumiseks on politseitöös mitmeid võimalikke stsenaariume, näiteks psühhiaatrilise hospitaliseerimise abistamine, vahi all viibivate inimeste suitsidaalne käitumine, akuutsed suitsiidiriskiga seotud olukorrad ja harvem suitsiidid politseiamentike endi hulgas.

Õiguskorda tagavad politseiametnikud on sageli esimesed, kes peavad reageerima kriisis vaimse tervise häirega inimese käitumisele. Nad peavad sageli vastu võtma otsuse, kuhu isik asjakohase ravi saamiseks suunata. Õiguskorra kaitsmise eest vastutavad ametnikud suunavad erakorralise vaimse tervise osakonda kuni kolmandiku patsientidest. Kuigi erakorralise abi kontaktid annavad võimaluse sekkumiseks, on vaid vähesed politseiametnikud saanud adekvaatse koolituse selle kohta, kuidas sellistes situatsioonides käituda.

LOE LISAKS